[4.2] Sự cố ngoài ý muốn- Lam Lâm

Thêm

[4.1] Sự cố ngoài ý muốn- Lam Lâm

Chương 4.1

Chuyển ngữ: Mandy Thêm

[14] Hoàn lương đi cô gái- Phá Đầu

[14] Dắt tay

Chuyển ngữ: Xeko Thêm

[36.2] Cuộc sống hanh phúc – Tử Thanh Du

36.2. Anh chỉ yêu em

Chuyển ngữ: Xeko Thêm

[26] Bước vào lòng em- Tửu Tiểu Thất

Chương 26: Chiến thắng

Chuyển ngữ: Meo Thêm

[25] Bước vào lòng em- Tửu Tiểu Thất

Chương 25: Một cái ôm

Chuyển ngữ: Xeko Thêm

[79] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Chương 79:

Chuyển ngữ: Xeko Thêm

[78] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Chương 78:

Chuyển ngữ: Xeko Thêm

[77] Ỷ thế hiếp người- Nhuyễn Tạc Đoàn Tử

Chương 77: Thêm

[36.1] Cuộc sống hạnh phúc – Tử Thanh Du

Chương 36.1: Anh chỉ yêu em

Chuyển ngữ: Xeko

Nguồn: Xeko’s home Thêm

Previous Older Entries